The Office

Det er her jeg gjør det. Med kaffe i koppen, pappa som følger med i soldatuniformen og DJ Friendly eller noe annet rolig på anlegget.