Q2 2012


Statusrapport for Q2 følger:

FredFades flippin' it på Sawol.
Ghetto ball på Tveita Tennis Court
Botanisk hage er magisk i mai!
Eurovision-kveld på Vestre Enger.
Improtalkshow på Det Andre Teatret
Musikkens dag i snuteparken
Og alt det som følger...
Godgjengen!
Damn tease!
 Øst, Myggen & Liljeroth på Mir.
Kingwings VS Nasjonalballetten på Operaen - håper de setter opp nye forestillinger!